top of page

Asker malerikonservering

- for vurdering, bevaring og restaurering av malerier og bemalte overflater

Asker malerikonservering er et konserveringsatelier drevet av en freelance malerikonservator som har spesialisert utdanning fra Universitetet i Oslo. Formålet med atelieret er å kunne tilby tjenester for både privatpersoner og offentlige institusjoner og museer. Atelieret befinner seg i Asker og kan ta imot kunstverk der etter avtale. Større verk eller fastmonterte konstruksjoner kan undersøkes og oftest behandles på stedet. 

Utdanning (2014-2023)

- Bachelor i kunsthistorie

- Bachelor i kulturarv- og bevaringskunnskap

- Master i malerikonservering 

Erfaring

- Konservator i ulike prosjekterstillinger siden 2018

- Formidler ved museer (2017-2018)

- Kunstner (klassisk figurativt maleri og tegning) siden 2013

bottom of page