top of page

Tjenester

Konservering av kunst kan omfatte mye mer enn ren tradisjonell restaurering, og hvert kunstverk er unikt både i sin sammensetting, og i sin historie. Derfor bør de aktuelle kunstverkene alltid tilstandsvurderes før en behandling kan foreslås. Jeg følger museumsetiske rettningslinjer og vil derfor også vurdere mulighetene for å la være å behandle et maleri som et reelt alternativt, om jeg mener tilstanden er god nok, sammen med et forslag til mulige behandlingsforslag. Konservering handler om å finne balansen mellom det som er nødvendig for å sikre maleriets fremtid, og en fullstendig visuell forbedring som ofte er ønsket for malerier. 

Tilstandsvurdering

Alle kunstgjenstander bør tilstandsvurderes før en behandling kan foreslås. Noen ganger trengs det ikke å behandles umiddelbart, men anbefalinger kan gjøres mot et langtidsperspektiv. Andre bruksområder for en tilstandsvurdering er i forbindelse med kjøp / salg eller forsikring. Autentisering er dessverre ikke mitt ekspertiseområde. 

Rensing

Rensing er kanskje den mest populære behandlingsformen da den oftest viser store forskjeller før og etter behandling. Formålet med å rense et maleri er for å avdekke maleriets visuelle formspråk og fremme fargene og motivet på en måte som ligger nærmest mulig dets opprinnelige utseende. Noen ganger kan rensing også avsløre gamle restaureringer eller en signatur som ikke har vært synlig under aldret fernisslag eller støv og sot. 

Riftreparasjon og retusjering

Rifter og bulker i lerretsmalerier er en kjent problemstilling som heldigvis er mulig å behandle. Avhengig av størrelsen på skader er dette en type behandling som ikke nødvendigvis trenger å ta så lang tid. Retusjering betyr innfylling av kitt og farge der det har oppstått frafall og skader som virker visuelt sjenerende. En god retusjering skal aldri dekke over det originale rundt skaden.

IMG_0701.HEIC
bottom of page